Regulamin sklepu

GSG World Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

1. POSTANOWIENIE OGÓLNE

Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym GSG World, zwaną dalej „Nabywcą“ może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

 1. 1. Właścicielem Sklepu Internetowego GSG World (znajdującego się pod domeną  www.gsgworld.eu)  jest GSG World spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą we Wrocławiu  52-315 przy ul. Kobierzycka 3 , NIP: 899-278-54-67, REGON: 36390955100000 tel. 71 308 40 48 – zwana dalej „GSG World”
 2. 2. Niniejszy regulamin reguluje zawieranie i wykonywanie umowy sprzedaży (składanie zamówień, realizację zamówień, płatność, dostawy, reklamacje) –  pomiędzy Nabywcą, a GSG World za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod domeną www.gsgworld.eu .
 3. 3.  Niezależnie od możliwości zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego GSG World istnieje możliwość zakupu również za pośrednictwem:
  • poczty elektronicznej;
  • komunikacji telefonicznej.

Do zakupów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz komunikacji telefonicznej niniejszy Regulamin nie ma zastosowania.

2. PRZEDMIOT TRANSAKCJI I CENY

  1. 1. Przedmiotem transakcji (umowy sprzedaży) w Sklepie Internetowym GSG World są produkty wymienione na stronie www.gsgworld.eu w chwili składania zamówienia.
  2. 2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają ustawowy podatek VAT. Istnieje możliwość zmiany waluty zapłaty,  po odpowiednim wyborze na stronie www.gsgworld.eu . W takim wypadku cena produktu wyrażona zostaje w walucie wybranej przez Nabywcę.
  3. 3.  W przypadku zakupu towaru, ceną wiążącą jest cena produktu obowiązująca w momencie składania zamówienia. Wszelkie zmiany ceny produktu po złożeniu zamówienia nie wpływają na warunki zawartej transakcji sprzedaży.
  4. 4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
  5. 5. W przypadku dokonywania płatności elektronicznych Nabywca jest zobowiązany zapewnić, aby GSG World otrzymał płatność obejmującą całość ceny zamówienia. W szczególności Nabywca jest zobowiązany tak oznaczyć koszty realizacji płatności elektronicznej w Banku lub innym podmiocie za pośrednictwem którego dokonuje zlecenia zapłaty, aby koszty realizacji tej płatności nie obciążały GSG World (przykładowo poprzez oznaczenie opcji kosztowej OUR w wypadku realizacji przelewu z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej).

3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. 1. Zamówienia są realizowane na terenie Polski oraz na terenie innych krajów UE – po zaakceptowaniu przez Nabywcę wyższych kosztów dostawy. Zamówienia mogą być realizowane również poza terenem Unii Europejskiej – po zaakceptowaniu indywidualnych, wyższych kosztów przesyłki.
 2. 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym GSG World można dokonać  za pośrednictwem Sklepu internetowego – korzystając z formularza zamówień, który dostępny jest na stronach sklepu, podając dokładne dane osobowe i adres dostawy. Zamówienia tą drogą można składać 24 godziny na dobę na stronie internetowej www.gsgworld.eu.
 3. 3. Nabywca jest zobowiązany do prawidłowego i zgodnego z prawdziwymi informacjami wypełnienia wszystkich formularzy, związanych z zamówieniem. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą realizowane. GSG World zastrzega, że działanie na szkodę GSG World, w szczególności poprzez umyślne dokonywanie zamówień fałszywych, skutkujące wysłaniem towaru do podmiotów niezamawiających, a także podawanie fikcyjnych lub fałszywych danych może być przedmiotem podejmowania przez GSG World działań, mających na celu ochronę jej interesu, w tym w szczególności poprzez dochodzenie odszkodowania, a także – gdy działanie takie wyczerpuje znamiona czynu zabronionego – zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę GSG World.

Uwaga: Dokładne dane osobowe powinny zawierać: imię i nazwisko Zamawiającego,  numer ID (jeśli jest zarejestrowanym Członkiem Klubu GSG World) oraz adres Odbiorcy przesyłki, kod oraz nazwę produktu, dokładne dane dotyczące ilości sztuk zamawianego produktu, numer telefonu oraz adres e-mail.

 1. 4. Potwierdzenie zamówienia przez kliknięcie przycisku ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE skutkuje przesłaniem zamówienia do Biura Obsługi Klienta i oznacza akceptację złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. 1. Każde zamówienie internetowe składane w Sklepie Internetowym GSG World zostaje potwierdzone przez system za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms-em na podany nr telefonu.
 2. 2. W przypadku braku kompletnych danych niezbędnych do wysyłki, złożone zamówienie nie będzie realizowane, a ewentualne dane osobowe Nabywców niebędących zarejestrowanymi Członkiem Klubu GSG World zostaną usunięte z bazy danych sklepu.
 3. 3. GSG World zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronach sklepu.
 4. 4. Zakupione i dostarczone towary są szczelnie zapakowane i posiadają aktualną datę przydatności do spożycia.
 5. 5. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura GSG World. Przesyłki nie są realizowane i dostarczane w soboty i niedziele oraz święta.
 6. 6. Zamówienia są realizowane tego samego dnia jeśli zostały potwierdzone do godziny 13.00 bądź następnego dnia roboczego gdy zostały potwierdzone po godz. 13.00.
 7. 7. Istnieje możliwość dokonania zamówienia zbiorczego w imieniu innych zarejestrowanych Członków Klubu w GSG World. W takim przypadku niezbędne jest podanie przez Zamawiającego dokładnych danych osobowych Członka Klubu GSG, wymaganych w formularzu zamówienia zbiorczego.
 8. 8. Poprzez realizację zamówienia rozumiane jest przekazanie towaru do wysyłki zgodnie z wybraną przez Nabywcę formą dostawy. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 7 dni roboczych w przypadku zamówień dostarczanych na terenie Polski – od momentu elektronicznego potwierdzenia zamówienia i zależy od tego czy zamówiony towar jest aktualnie w magazynie. W sytuacjach wyjątkowych, kiedy wysyłka określonych pozycji zamówienia nie jest możliwa w określonym terminie, składający zamówienie zostanie o tym poinformowany e-mailem lub telefonicznie.
 9. 9. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

5 .FORMY PŁATNOŚCI

 1. 1. GSG World udostępnia następujące sposoby płatności:
  • Płatność gotówką, przelewem online oraz kartą przy odbiorze osobistym;
  • Płatność online (przelewem bądź kartą płatniczą), przy czym płatności te mogą nastąpić wyłącznie zgodnie z pkt 5.2. poniżej.
 1. 2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Blue Media
  blue_media_1215x200

– możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego przed dokonywaniem płatności. W wypadku płatności kartą , GSG World zapewnia uznawanie następujących kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

 1. 3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Nabywcy za pośrednictwem właściwego serwisu, dostępnego w momencie składania zamówienia na stronie GSG World.
 2. 4. W przypadku wyboru płatności za pobraniem formalności związane z rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik firmy kurierskiej InPost S.A., chyba że dostawa jest realizowana za pośrednictwem usługi dostarczenia do Paczkomatów InPost S.A.

6. FAKTURY

 1. 1. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu w formie Faktury VAT.
 2. 2. Faktura VAT wystawiana przez GSG World obejmuje koszty zamówionych produktów, ilość punktów  i koszty przesyłki. W przypadku niezgodności danych widniejących na fakturze (dane osobowe, kwoty zakupu czy inne), GSG World prosi o niezwłoczny kontakt z Biurem Obsługi Klienta sklepu GSG World telefonicznie bądź mailowo.

7. PRZESYŁKA i DOSTAWA

 1. 1. Dostawa towarów zamawianych w Sklepie  GSG World realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej i pozostałych krajów – po zaakceptowaniu przez Nabywcę wyższych kosztów przesyłki.
 2. 2. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost S.A
 3. 3. Koszt przesyłki ponosi Nabywca. Koszt ten wynosi:

– w przypadku dostawy na terenie Polski

14,50 zł brutto – w przypadku odbioru przesyłki w paczkomatach InPost S.A.

16,50 zł brutto  – w przypadku dostarczenia na wskazany adres w zamówieniu

– w przypadku dostawy na teren Czech, Niemiec, Słowacji, Belgi, Holandii

79 zł brutto – w przypadku dostarczenia na wskazany adres w zamówieniu

– w przypadku dostawy na teren Austrii, Danii, Wielkiej  Brytanii

93 zł brutto – w przypadku dostarczenia na wskazany adres w zamówieniu

– w przypadku dostawy na teren Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch

99 zł brutto – w przypadku dostarczenia na wskazany adres w zamówieniu

– w przypadku dostawy na teren Irlandii, Finlandii, Szwecji

119 zł brutto – w przypadku dostarczenia na wskazany adres w zamówieniu

w przypadku dostawy na teren pozostałych krajów Unii Europejskiej – koszty wysyłki i dostawy muszą zostać ustalone indywidualnie przez Nabywcę z GSG World, w tym w szczególności drogą elektroniczną (np. poprzez e – mail). Zamówienie do tych krajów może zostać zrealizowane wyłącznie po uprzednim wiążącym ustaleniu przez Strony warunków dostawy i wskazaniu przez GSG World indywidualnej procedury złożenia zamówienia.

 1. 4. W przypadkach gdy:
  1. łączna wartość punktowa zamówienia jest większa niż 450 punktów lub
  2. łączna wartość zamówienia jest wyższa niż 800 zł brutto lub
  3. do zamówienia dodano produkt wskazany przez GSG World umożliwiający obniżenie lub zwolnienie z kosztów wysyłki zgodnie z programem „Dar Serca”.

odpowiednio:

– dla zamówień realizowanych (dostarczanych) na teren Rzeczpospolitej Polskiej – Nabywca nie ponosi kosztów dostawy;

– dla zamówień realizowanych (dostarczanych) poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej – koszt dostawy zostanie obniżony o równowartość najwyższej przewidywanej kwoty kosztów dostawy realizowanej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

8. REKLAMACJA, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY

Reklamacja

 1. 1. Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki przy jej odbiorze, zwracając uwagę, czy nie jest uszkodzona z zewnątrz. Jeżeli Nabywca stwierdzi takie uszkodzenie, należy zażądać sporządzenia protokołu opisującego stan przesyłki i okoliczności powstania szkody.
 2. 2. W przypadku, gdy Nabywca otrzymał produkt wadliwy, GSG World wskazuje następującą procedurę reklamacyjną:
  1. wysłanie informacji mailowej na adres office@gsgworld.eu  pisząc w tytule e-maila „REKLAMACJA”, a w treści opisując powody reklamacji oraz wskazując dane Nabywcy oraz dane zamówienia;
  2. odesłanie nabytego produktu na adres GSG World: ul. Kobierzycka 3, 52-315 Wrocław – celem umożliwienia weryfikacji reklamacji.
 3. 3. Nadto GSG World prosi o:
  • wypełnienie i dołączenie do paczki wraz z reklamowanymi produktami formularza reklamacyjnego
  • staranne pakowanie zwracanego produktu w sposób, który uchroni go przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem podczas transportu
  • dołączenie do zwracanego produktu dowodu zakupu.

Spełnienie powyższej prośby nie jest obowiązkowe, ale ułatwi GSG World  rozpoznanie reklamacji i przyczyni się do skrócenia czasu oczekiwania na załatwienie sprawy. O postępie procesu reklamacyjnego Nabywca będzie informowany drogą e-mailową bądź telefoniczną. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

 1. 4. Koszt wysyłki, którą poniesie Nabywca wysyłając do GSG World przesyłkę reklamacyjną, zostanie zwrócony po otrzymaniu paczki i uznaniu zasadności reklamacji.
 2. 5. GSG World nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. Oznacza to, że w przypadku, gdy GSG World otrzyma przesyłkę, za którą byłby zobowiązany zapłacić przy odbiorze paczki – nie zostanie ona podjęta i wróci do Nabywcy jako zwrot.
 3. 6. Przy uznaniu reklamacji GSG World i roszczeniu wymiany produktu na nowy GSG World realizuje wymianę produktu na nowy w ciągu 7 dni roboczych od momentu uznania reklamacji.

Jeżeli Nabywca jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, a transakcja jest realizowana jako umowa zawierana na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z GSG World, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni  od dnia, w którym Nabywca wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Nabywcę weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Nabywca wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Nabywcę weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

 1. 7. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Nabywca powinien poinformować GSG World  o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu pkt 1 Regulaminu). Nabywca może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 2. 8. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Nabywca wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są:
  1. rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia
  2. rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. 10. W przypadku odstąpienia od umowy GSG World zwraca Nabywcy wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Nabywcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez GSG World), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od umowy. GSG World dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Nabywcę w pierwotnej transakcji, chyba że Nabywca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.
 5. 11. GSG World może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego produktu.
 6. 12. Nabywca powinien odesłać lub przekazać produkt do siedziby GSG World niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14  dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Nabywca odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 7. 13. Nabywca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 8. 14. Nabywca odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 9. 15. W przypadku konieczności zwrotu – z jakiegokolwiek tytułu prawnego – środków za transakcję dokonaną przez Nabywcę kartą płatniczą GSG World dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Nabywcy.

9 . OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. 1. Administratorem danych osobowych podawanych przy realizacji zamówień jest GSG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (Wrocław 52-315, ul. Kobierzycka 3). Dane osobowe umieszczone w bazie danych GSG World są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb GSG World. Nabywca ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania. Nabywca może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Przeczytaj pełny tekst polityki prywatności prowadzonej przez GSG World.

Dane osobowe Nabywcy będą powierzane przez GSG World, w szczególności podmiotom świadczącym usługi:

a. pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Nabywcy zakupiony w Sklepie towar:

 • Inpost Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborska 130, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442032, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, NIP 679-30-87-624, REGON 122726260, o kapitale zakładowym w kwocie 10.000.000,00 zł.

b. hostingu Sklepu na rzecz sklepu GSG World Sp.z.o.oSp.K: -Hetzner Online AG • Stuttgarter St. 1 • 91710 Gunzenhausen • Germany

c. systemu IT : InSee Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-829) przy ul. Taneczna 78, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000304663,  będącą podatnikiem VAT o nr NIP: 525-24-32-256, REGON: 141417676

d. Innym użytkownikom systemu GSG World składających zamówienia zbiorcze w imieniu Nabywcy – gdy Nabywca wyraża zgodę na złożenie zamówienia zbiorczego.

 1. 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Nabywca ma prawo  do zażądania dostępu do jego danych osobowych znajdujących się w posiadaniu GSG World oraz możliwości ich poprawienia (w tym: aktualizacji, korekty, usunięcia), a także  do zażądania, zaprzestania dalszego wykorzystywania tych danych. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących naszych procedur ochrony prywatności lub niniejszej polityki prywatności, chęci skorzystania z  praw wymienionych powyżej czy innych praw, które przysługują w związku z danymi osobowymi lub w razie posiadania innych pytań czy wniosków, GSG World prosi o kontakt pod adresem mailowym office@gsgworld.eu. bądź drogą pocztową, pisząc na adres: GSG World  Wrocław 52-315, ul. Kobierzycka 3.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale należy pamiętać, że odmowa ich podania oznacza, niemożność realizacji zamówienia.

Zbieranie i przetwarzanie przez GSG World danych osobowych przy realizacji zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego następuje w celu realizacji składanego zamówienia.

10. INNE INFORMACJE

 1. 1. Oferta ważna jest na terenie Polski i Unii Europejskiej. Realizacja zamówień poza teren Unii Europejskiej następuje wyłącznie po zaakceptowaniu wyższych kosztów przesyłki – wskazywanych  Nabywcy przy realizacji zamówienia.  GSG World zastrzega odmowę przyjęcia zamówienia z dostawą po za terenem Unii Europejskiej.
 2. 2. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z funkcjonowaniem oraz zawartością oferty w sklepie www.gsgworld.eu GSG World prosi o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
 3. 3. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy GSG World a Nabywcą, lub w związku z nimi, strony w dobrej wierze będą starały się rozwiązać polubownie, w tym w drodze mediacji. Gdyby mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed właściwym sądem powszechnym zgodnie z prawem Polskim. Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.
 4. 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 marzec 2017 r.